عکس 4
عکس 2
عکس 3
عکس 1
عکس 5
بیمارستان حضرت ولیعصر (عچ) کازرون
بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) کازرون در سال 1375 طی سفر ریاست جمهوری این بیمارستان راه اندازی و از همان تاریخ فعالیت خود را آغاز نموده است . مساحت کل زمین بیمارستان 95586 متر مربع ، زیربناء کل ساختمان 14000 متر مربع ، مساحت کل بخشها و واحدهای درمانی فعال و غیر فعال 46/4036 متر مربع ، مساحت کل قسمت های اداری و پشتیبانی 75/1405 متر مربع می باشد. این بیمارستان دارای 128 تخت مصوب و به طور متوسط 173 تخت فعال می باشد.