برنامه پزشکان متخصص کلینیک تخصصی خرداد ماه 1403
 نام پزشک   تخصص   روزهای حضور در کلینیک 
دکتر محمد رضاپیمایش ارتوپد 2-3-9-10-
دکترمحمد سعید مرادی ارتوپد 16-22-23-
دکترفاطمه عباسی اطفال 2-9-16-23-30-
دکتر حسن عباسیان اطفال 6-13-
دکتر زهرا پیشگر اطفال 7-21-
دکتراسماعیل اسعدی اطفال 5-12-19-26-
دکتر محسن مومن زاده جراح عمومی 5-12-19-26-
دکتر حسین مرادی  سروستانی جراح عمومی 3-10-17-24-31-
دکتر امیر مردانی جراح عمومی 7-21-
دکتر امیر خشتی جراح عمومی 2-9-16-23-30-
دکتر تمجیدی جراح مغز واعصاب 5-19-26-
دکتر امین قائدی جراح مغز واعصاب 6-13-20-27-
دکترمنصوره محمدپور چشم 2-12-21-26-
دکتر امیرحسین غفارپور چشم 17-20-24-27-31-
دکترعبداناصر نجفی چشم 1-8-22-29-
دکتر میرزایی داخلی 1-2-3-5-
دکتر حیدر باصری داخلی 12-23-24-
دکتر امیر نصراله داخلی و گوارش 6-7-20-21-
دکتر علی نعمتی بیماری عفونی 18-19-22-25-26-29-
دکتر سجاد پیشگر گوش وحلق وبینی 7-21-
دکتر سهیل معتمد گوش وحلق وبینی 2-3-5-6-9-10-
دکتر زهراصادقی گوش وحلق وبینی 1-8-22-29-
دکتر فاطمه مومنی اعصاب وروان 3-5-7-10-12-
دکتر آزاده  احمد فرد زنان 1-8-22-29-
دکترفاطمه حقیقت زنان 6-
دکتراسماء مطهری فرد زنان 10-13-20-27-
دکتر مرضیه اسلامی مقدم زنان 5-
دکتر مهرناز مصطفایی زنان 7-
دکتر سولمازفریدونی زنان 2-9-16-23-30-
دکتر فاطمه شمشیری پوست 5-6-7-12-13-19-20-21-26-27-
دکتر علیرضا وکیلی کلیه ومجاری ادراری 1-2-8-9-16-22-23-
دکتر مهدی مختاری کلیه ومجاری ادراری 3-10-17-24-31-
دکتر محمد رضا فلاحی قلب 2-9-16-
دکترمهسا مختاری مغزواعصاب 8-9-10-12-13-
دکتر حمید مرتضوی مغز واعصاب 7-21-

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.