بخش:سی سی یو

معرفی بخش

8 تخت فعال بیماران قلبی فشار خون بالا CHF –USA-MI- AF –VT- PAT شوک کاردیو ژنیک

ادم حاد ریه- اریتمی فوق بطنی هیپروتروفی حفرات قلب تجهیزات ---دستگاه دی سی شوک
ساکشن سنترال مانیتورینگ انفییوژن پمپ -سرنگ پمپ دستگاه ECG --جعبه اورژانس
کامپیوتر دستگاه ونتیلاتور کپسول اکسیژن سیستم سرمایشی وگرمایشی

رئیس علمی بخش  

 

پزشکان بخش

 

سرپرستار بخش

خانم مرضیه کمندی

آموزش های مورد نیاز بیماران

أموزش زمان بستری بیمار باید تاریخچه کاملی از وضعیت خودرا به پرستار دهد –بیمار در

صورت استفاده از وارفارین حتما به پزشک اطلاع دهد –قبل از دادن

استرپتوکیناز بیمار درصورت خون ریزی – سکته مغزی ایسمیک سه ماه اخیر حاملگی استرپتوکیناز تزریق نشود

-پز شکان هر روز ساعت 8-12 بیماران را وزیت می کنند –رعایت نکات بهداشتی

آموزش زمان ترخیص نحوه مصرف دارو-رعایت رژیم غذایی مراجعه به پزشک بعد از تر خیص

قوانین بخش

ساعت ملاقات 2/30-4/30بعد از ظهر-----پوشیدن لباس بیمارستان برای بیمار

----بستن دستبند مشخصات بیمار

شماره تماس

07142219809

داخلی:232

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.