بخش/واحد:NICU

 

معرفی بخش

5 تخت فعال میباشد. نوزادان نارس-نوزادان آسفیکسی-

نوزادان دارای مشکلات تنفسی-نوزادان با وزن خیلی پایین-
نوزادان مکونیوم آسپیراسیون-ناهنجاری مادرزادی
 رئیس علمی بخش

دکتر محسنی معینی

پزشکان بخش

دکتر فاطمه عباسی-دکتر زهرا پیشگر-دکتر محسن معینی - دکتر اسماعیل اسعدی

سرپرستار بخش

 رضوان مرادی فرد

آموزش های مورد نیاز بیماران

آموزش نحوه در آغوش گرفتن نوزاد-آموزش نحوه صحیح شیردهی-

آموزش اهمیت شیر مادر و تغذیه نوزاد با شیر مادر-آموزش نحوه حمام زدن نوزاد در منزل-
آموزش رژیم غذایی مادر و رعایت آن

 

قوانین بخش

پوشیدن گان و دمپایی-شستشوی دست ها  حضور پرسنل بخش دیگر و

همراه بیمار جز پدر و مادر در بخش ممنوع است-اتاق مادران با امکانات
کافی جهت استراحت مادران و ماندن در کنار نوزاد
به دلیل شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از سرایت به نوزادان استفاده از ماسک الزامی میباشد 

شماره تماس

07142227080-3

داخلی:222

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.