بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون

این مرکز در سال 1375 طی سفر ریاست جمهوری این بیمارستان راه اندازی و از همان تاریخ فعالیت خود را آغاز نموده است . مساحت کل زمین بیمارستان 95586 متر مربع ، زیربناء کل ساختمان 14000 متر مربع ، مساحت کل بخشها و واحدهای درمانی فعال و غیر فعال 46/4036 متر مربع ، مساحت کل قسمت های اداری و پشتیبانی 75/1405 متر مربع می باشد.

این بیمارستان دارای 128 تخت مصوب و به طور متوسط 173 تخت فعال می باشد.

 

بخش های بالینی فعال بیمارستان عبارتند از :

1- بخش اورژانس

9- بخش CCU

2- بخش اتفاقات بستری

10- بخش همودیالیز

3- بخش جراحی

11-بخش کولیز

4- بخش داخلی

12- بخش مراقبت های ویژه جراحی مغز و اعصاب (ICU)

5- بخش زنان و زایمان

13- بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU )

6- بلوک زایمان

14- اتاق عمل

7- بخش اطفال

16-بخش ICU داخلی

8- بخش گوش ، حلق و بینی ENT

 

 

بخش های پاراکلینیک عبارتند از :

1- آزمایشگاه

4- مامو گرافی

2- رادیولوژی

5- درمانگاه تخصصی

3- CT اسکن

6- سونوگرافی

7-مرکز MRI

8-شیمی درمانی

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.