بخش/واحد: فناوری اطلاعات

مسئول واحد

 کیانوش محمدشاهی مسئول فناوری اطلاعات

کارشناس کامپیوتر گرایش نرم افزار

پرسنل شاغل

مریم نصیری - کارشناس فناوری اطلاعات

قوانین ،مقررات و دستورالعمل های واحد

هریک از کارشناسان فناوری اطلاعات موظف هستند حداقل 24 ساعت آموزش شغلی در طول یک سال داشته باشند.

بازدید از سایت های خبری ICT جهت به روز نگهداشتن اطلاعات فنی و اطلاع از تکنولوژی های جدید جهانی و

ارائه بازخوردهای لازم به مدیریت فناوری اطلاعات

علام نیازهای آموزشی به مدیریت و کوشش در جهت ارتقا سطح علمی و عملی با فراگیری آموزش های لازم و...

حضور مستمر در جلسات هماهنگی و بازآموزی های برگزار شده توسط مدیریت و در مواقعی که حضور ممکن نیست،

کسب اجازه از مدیریت فناوری اطلاعات به همراه ارائه دلایل توجیهی بصورت مکتوب و تأیید مسئول مربوطه

انجام مراحل کارشناسی فنی خرید و تأیید فاکتورهای خرید در محدوده سقف مجاز در بخشنامه های ارسال شده از طرف

 خرید طبق لیست تجهیزات مجاز که در سایت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه موجود می باشد.
 

شرح وظایف

پیگیری امور مربوط به فن آوری اطلاعات بیمارستان از طریق ارتباط با واحدهای ذیربط در دانشگاه

نظارت بر سایت اینترنتی بیمارستان و تلاش در جهت به روز نمودن اطلاعات

اعلام نیاز قطعات کامپیوترهای موجود دربیمارستان

پیگیری مشکلات مربوط به شبکه کامپیوتر بیمارستان

نظارت و تایید خرید قطعات رایانه ای

 مدیریت سامانه نوبت دهی و نسخه نویسی بیمارستان(پذیرش 24)

پیگیری و کارشناسی لازم در خصوص نصب نرم افزارهای مورد نیاز بیمارستان

حضور فعال در جلسات  مربوط به فعالیتهای فن آوری اطلاعات و سایر جلسات مورد نظر مدیریت بیمارستان

مشاوره به واحد مربوطه جهت مکانیزه کردن فرایند ها

همکاری در تهیه RFP

تهیه آمارهای مورد نیاز و ارائه به مسئولین ذیربط

نظارت برارتباط his بیمارستان

بک آپ گیری روزانه از سرور his بیمارستان

ساخت vpn و رفع مشکلات مرتبط با آن

نظارت بر کارتریج پرینترها

شماره تماس

07142217080-3

داخلی:251

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.