بیمه های طرف قرارداد

بیمه سلامت

تامین اجتماعی

نیروهای مسلح

شرکت ملی نفت کارکنان

شرکت نفت بازنشستگان

صدا و سیما

بانک ملت

بانک صادرات

بانک تجارت

بیمه سینا

بیمه تکمیلی پاسارگاد(فقط جهت شاغلین علوم پزشکی)

پارگان07 ارتش

پادگان شهید چمران

تیپ تکاور امام سجاد(ع)

بهداری زندان

شرکت نفت فلات قاره

 
 
 
مدارک لازم جهت دریافت مبلغی از وجه لنز یا پلاتین(بیمه خدمات درمانی)
 1. کپی شرح عمل جراحی - مدارک پزشکی(واحد ترخیص)
 2. صورتحساب بیمارستان که در آن مبلغ کل (سهم سازمان و سهم بیمار)ذکر شده است
 3. کپی صفحه اول دفترچه بیمار
 4. فاکتور کالای پزشکی که مهر بیمارستان ، مهر کالای پزشکی ، مهر پزشک معالج و مهر کارشناس ناظر مقیم بیمارستان در آن درج شده است

 
مدارک لازم جهت دریافت مبلغی از وجه لنز یا پلاتین(بیمه ارتش)
 1. فاکتور لنز که مهر(بیهوشی ،اتاق عمل،پزشک جراح) نماینده بیمه داشته باشد.
 2. وارد کردن فاکتور در برگ سبز و قرمز دفترچه که مهر پزشک داشته باشد.
 3. کپی از شرح عمل با مهر (پزشک جراح ،بیهوشی ، اتاق عمل )مهر دبیرخانه (برابر اصل)
 4. صورتحساب بیمارستان همراه با مهر دبیرخانه(برابر با اصل)
 5. کپی از فیش حقوقی سرپرست
مدارک لازم جهت دریافت مبلغی از وجه لنز یا پلاتین(بیمه تامین اجتماعی)
 1. درخواست لوازم مصرفی روی سرنسخه مطب
 2. فاکتور مصرف اوازم مصرفی که به تائید پزشک رسیده باشد.
 3. گواهی مصرف لووازم مصرفی توسط پزشک
 4. کپی برابر با اصل شرح عمل
 5. تائید کارشناسناظر بیمارستان
 6. کپی دفترچه بیمار +کپی دفترچه بیمه شده اصلی
 
 
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.