بخش:icu داخلی

 

معرفی بخش

6 تخت فعال جهت بیماران نیازمند icu

 

 

 

پزشکان بخش

 

سرپرستار بخش

خانم فرزانه شجاعی پور

آموزش های مورد نیاز بیماران

 

قوانین بخش

شستشوی دستها - حضور پرسنل بخش های دیگر و همراه بیماران در بخش ممنوع میباشد. 

شماره تماس

07142227080-3

داخلی291
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.