بخش/واحد: ICUجراحی

معرفی بخش

بخش ICU شامل 5 تخت فعال میباشدو بیماران ترومایی و اعمال جراحی مغز و اعصاب

و دیگر اعمال جراحی در این بخش تحت درمان قرار میگیرند.

رئیس علمی بخش

 

پزشکان بخش

 

سرپرستار بخش

خانم نگار حاجی زاده

 

آموزش های مورد نیاز بیماران

اموزش چگونگی مصرف صحیح داروها بعد از ترخیص اموزش تغذیه با لوله

دهانی معدی- آموزش مراقبت از خود و بهداشت پوست-آموزش مراجعه به
پزشک و کشیدن بخیه ها-آموزش نحوه صحیح ساکشن کردن-آموزش مراقبت
از سوند ادراری-آموزش فیزیوتراپی در منزل- آموزش مراجعه فوری به
پزشک در صورت بروز علایم هشدار-آموزش نحوه پیشگیری از زخم فشاری

قوانین بخش

ممنوع الملاقات بودن بخش- انجام خدمات پاراکلینیکی در اسرع وقت- انجام مشاوره ها

 حضور 24 ساعته پزشک مقیم
در بخش و راند بیماران در هر شیفت  اطلاع فوری به پزشک در مواقع بحران-

شماره تماس

داخلی:281

شماره مستقیم:07142225011

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.