بخش/واحد: کارگزینی

معرفی کارکنان

زهرا دشتی کارگزین 
علیرضا کیارستمی کارگزین 

آموزش های بخش

 

قوانین ،مقررات و دستورالعمل های واحد

 

شرح وظایف

-صدور احکام پرسنل رسمی، پیمانی،قراردادی،طرحی،ضریب کا

-انجام امور مربوط به کارکنانی که به نحوی ازسیستم اداری خارج می شوند (پایان طرح ،پایان کار،تسویه حساب ،بازنشستگی ،فوت ،ماموریت ،انتقال

- پاسخگویی نامه های ارجاعی وبخشنامه های مربوطه

-انجام امور مربوط به سوابق بیمه پرسنل ،ارتقا بهره وری

-مشارکت درجلسات نقل وانتقالات وکمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل

شماره تماس

3-07142227080

داخلی:213

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.