بخش/واحد:زنان

معرفی بخش

بخش زنان 27 تخت دارد بیماران جهت زایمان طبیعی و سزارین سقط کورتاز تشخیصی و درمانی بیماران با مسمومیت بارداری و دیابت بارداری و مراقبتهای پریناتولوژی و عوارض بعد از عمل بستری میشوند تجهیزاتموجود شامل مانیتورینگ بزرگسال -الکتروکاردیو گرام -الکترو شوک- سو نوکیدفیتال مانیتورینگ- ساکشنپورتابل و مرکزی-اینفیوژن پمپ - وارمر -دستگاه فشار خون-پالس اکسی متر انگشتی و بزرگسال و شیردوش برقی می باشد.

رئیس علمی بخش

 

پزشکان بخش

 

سرپرستار بخش

 سیده فاطمه راد

 

آموزش های مورد نیاز بیماران

آشنایی با منشور حقوق بیمار- فعالیت روزانه -رژیم غذایی- علایم خطر بیماری-بهداشت فردی – خودمراقبتی-

مراقبت از نوزاد و شیردهی-مراقبت از پرینه  مراجعه بعدی به درمانگاه یا مطب جهت ویزیت
مادر و نوزاد -غربالگری نوزاد و شنوایی سنجی-آموزش مصرف دارو -گواهی ولادتو رو شهای تنظیم خانواده

 

قوانین بخش

هم پوشانی شیفت و تحویل و تحول بیماران حضور به موقع در شیفت -رعایت یونیفرم اداری پر کردن شیفتهای موظف

آموزش به بیماران مراقبتهای پرستاری- حضور در جلسات درون بخشی-تکریم ارباب رجوع-
اجرای دستورات پزشک

شماره تماس

07142227080-83

داخلی:225-226

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.