بخش/واحد: دیالیز

معرفی بخش

بیمارانی که دچار نارسایی مزمن کلیه شده اند به این بخش مراجعه می کنند.17 تخت فعال

جهت این بیماران دارد ، که یکی از این تخت ها در اتاق ایزوله می باشد و بیمارانی که دارای HBS
+ هستند در این اتاق دیالیز می شوند.

تجهیزات بخش شامل 18 ماشین همودیالیز- یک دستگاه ECG-یک دستگاه دسی شوک

- دستگاه ساکشن- دستگاه پالس اکسیمتر می باشد.

همچنین در این مرکز بیماران دیالیز صفاقی نیز مراجعه می کنندو سرکار خانم شعرا به این بیماران

ارائه خدمت می نماید.

 

 

رئیس علمی بخش

دکتر امیر نصراله

پزشکان بخش

 

سرپرستار بخش

خانم مرضیه طالب فرد

 

 

آموزش های مورد نیاز بیماران

به بیماران آموزش داده می شود به علت نارسایی مزمن کلیه که دارند محدودیت در خوردن آب و مایعات ،

سبزیجات و میوه ها دارند و غذای مورد علاقه خود را قبل از دیالیز مصرف کنند. به بیماران آموزش داده
می شود که اضافه وزن بیش از 1-2 کیلوگرم قبل از جلسات دیالیز نداشته باشند. داروهای خود را به
موقع مصرف کنند وبه موقع جهت دیالیز به بخش مراجعه کنند.

 

 

قوانین بخش

بخش همودیالیز به صورت 24 ساعته آماده خدمت به بیماران را دارد به این صورت که شروع زمان

دیالیز از ساعت 30/7 صبح الی 8 شب می باشد. و از ساعت 8 شب در صورت بودن بیمار، پرستار
آنکال شب جهت دیالیز بیمار به بخش مراجعه می کند و حتی در روزهای تعطیل هم خدمت
رسانی به بیماران انجام می شود.

تمام بیماران شهرستان کازرون و حومه تحت درمان همودیالیز در این مرکز دیالیز می گردند.

روزانه پزشک آنکال بیماران را ویزیت می نماید. بیماران بستگی به دستور پزشک هفته ای دو
یا سه بار سر ساعت مشخص شده از قبل به بخش مراجعه می نمایند.

شماره تماس

3-07142227080- 07142227839

داخلی:241

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.