بخش/واحد: دریافت و پرداخت

معرفی کارکنان

اشکان همتی قراچه

آموزش های بخش

حسابداری دولتی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی عمومی و نرم افزار کاربردی حقوق و دستمزد

 

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد مدیریت اجرائی گرایش استراتژیک

قوانین ،مقررات و دستورالعمل های واحد

 

شرح وظایف

تهیه و تنظیم لیست حقوق،اضافات،ماموریت کارکنان ،صدور ضمانت نامه بانکی و گواهی حقوقی ،

تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی و ارسال آن به سازمان مربوطه،انجام امور مربوط به اداره دارائی

شماره تماس

3-07142227080

داخلی:268

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.