بخش/واحد: جراحی

معرفی بخش

تعداد تخت 28 عدد فعال

این بخش بیماران جراحی عمومی ، ارتوپدی، یورولوژی ، نوروسرجری، چشم و گوش و حلق و بینی را کاور میکند.

رئیس علمی بخش

 

پزشکان بخش

 

سرپرستار بخش

هاجر ارجمند

آموزش های مورد نیاز بیماران

آموزش در مورد نوع بیماری و مراقبت از خود – آموزش در مورد نحوه انجام پانسمان -

آموزش رعایت نکات بهداشتی –آموزش نحوه ی مصرف داروها –
مراجعه به پزشک بعد از ترخیص

قوانین بخش

هر بیمار یک همراهی داشته باشد – پزشکان هر روز صبح ساعت 8 تا 12 بیماران را ویزیت می کنند

-آموزش به بیماران – پیگیری نتایج آزمایشات معوقه

شماره تماس

07142227080-3

داخلی: 228

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.