بخش/واحد:مهندسی پزشکی

مسئول واحد

آصف حسینی مسئول تجهیزات پزشکی

مدرک کارشناس ارشد تجهیزات پزشکی

پرسنل شاغل

نیلوفر سقائی کارشناس

آموزش های بخش

آموزش تجهیزات پزشکی شامل دستگاه های ونتیلاتور ، الکتروشوک ، مانیتورینگ

علائم حیاتی و غیره

 

قوانین ،مقررات و دستورالعمل های واحد

 

شرح وظایف

-آموزش تجهیزات پزشکی

-کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

-تعمیر و نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی

-نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی آنها

شماره تماس

 07142219521

07142227080-3

داخلی:264

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.