بيمارستان وليعصر (عج) شهرستان كازرون

 

 آدرس :استان فارس - شهرستان كازرون - خيابان باهنر 

تلفن:071 -  42227839 - 42214470-5 - 42227080-3   


فاكس :  42219803-071

كد پستي:   65768-73149

رايانامه :  kazeroonhp@sums.ac.ir


 

شماره تماس هاي مستقيم بيمارستان وليعصر(عج) كازرون  

شماره تماس هاي داخلي بيمارستان وليعصر(عج) كازرون

  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-7 9:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ