• چارت کمیته های بیمارستانی ...کلیک کنید
 • برنامه زمانبندی کمیته های بیمارستانی ....کلیک کنید
 •  کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن...کلیک کنید
 • کمیته پایش و سنجش کیفیت در بیمارستان...کلیک کنید
 • کمیته اورژانس،تعیین تکلیف و تریاژ.....کلیک کنید
 • کمیته کنترل عفونت.....کلیک کنید
 • کمیته بهداشت محیط .....کلیک کنید
 • کمیته مرگ و میر و عوارض ،آسیب شناسی ونسوج ....کلیک کنید
 • کمیته اقتصاد درمان ،دارو و تجهیزات پزشکی....کلیک کنید
 • کمیته دارو ،درمان و تجهیزات پزشکی .....کلیک کنید
 • کمیته طب انتقال خون......کلیک کنید
 • کمیته مدیریت اطلاعات ،سلامت فناوری اطلاعات ....کلیک کنید
 • کمیته ترویج شیر مادر ...کلیک کنید
 • کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای....کلیک کنید
 • کمیته بهداشت حرفه ای ....کلیک کنید

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-10 10:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ