نام بخش : ENT
 مسئول علمی بخش :دکتر بیژن شجاعیان – متخصص گوش و حلق و بینی 
 مسئول بخش:خانم فخری –کارشناس پرستاری
تعداد تخت : 13
تعداد پرسنل : 10 پرستار 
تلفن داخلی:269
شرح : بیماران جهت انجام عمل های جراحی از قبیل جراحی معز و اعصاب ، چشم ، گوش و حلق و بینی ، در این بخش بستری می گردند . ادامه
 line_c11.jpg]
 
نام بخش : داخلی
مسوول علمی:دکتر مهسا نصیرزاده – متخصص داخلی
مسوول بخش : خانم شجاعی پور- کارشناس پرستاری
تعداد تخت : 29
تعداد پرسنل :19
تعداد پرستاران :17
تعدا بیماریار :1
تعداد منشی :1
تلفن داخلی :248
بیماران مبتلا به بیماریهای گوارشی ، عفونی ،و سایر بیمارایهای داخلی ومغز و اعصاب با تشخیص پزشک متخصص مربوط در این بخش بستری می گردد . ادامه
 line_c11.jpg]
 
نام بخش :  ICU
مسوول علمی:دکتر عزیز رحیمی سکه روانی – متخصص جراحی مغز و اعصاب 
مسوول بخش : خانم نادری- کارشناس پرستاری
تعداد تخت : 5
تعداد پرسنل :12
تعداد پرستاران :11
شماره مستقیم:0714225011
تلفن داخلی :281
بیماران بستری در این بخش عمدتاً بیماران تصادفی و ضربه مغزی می باشند که جهت ادامه درمان در این بخش ویژه بستری می گردند. ادامه
 line_c11.jpg]
 
نام بخش : اطفال
مسوول علمی:دکتر زهرا خورسند – متخصص کودکان  
مسوول بخش : خانم دلدار- کارشناس پرستاری
 تعداد تخت : 29
تعداد پرسنل :10
تلفن داخلی :223
بیماران 1 الی 15 سال با تشخیص پزشک متخصص اطفال در این بخش بستری و تحت درمان قرار می گیرند ادامه
 line_c11.jpg]
 
نام بخش : جراحی
مسوول علمی:دکتر احمدرضا راسخی – جراحی عمومی
مسوول بخش : خانم پارسي- کارشناس پرستاری
تعداد تخت : 28
تعداد پرسنل : 16 نفر
تلفن داخلی :228
بیماران به منظور انجام اعمال جراحی از قبیل درمان شکستگی ها ، کلیه و مجاری ادراری، جراحی های عمومی در این بخش بستری می گردند
 line_c11.jpg]
 
نام بخش : زنان
مسوول علمی:دکتر سارا حسین میرزایی– متخصص زنان و زایمان
مسوول بخش : خانم  مرجان محقق پور- کارشناس مامایی
تعداد تخت : 27
تعداد پرسنل :16
تلفن داخلی :225
بیماران پس از زایمان طبیعی ، سزارین و جهت انجام سایر عمل های جراحی زنان در این بخش بستری می گردند .ادامه
 line_c11.jpg]
 

نام بخش : کولیز

مسوول علمی بخش : دکتر حسن عباسیان – متخصص کودکان

مسوول بخش : خانم اوحدیان - کارشناس پرستاری

تتعداد تخت : 9

تلفن داخلی :294

در این بخش تزریق خون و فراورده های خونی به بیماران تالاسمی انجام می شود .ادامه
 line_c11.jpg]

نام بخش :زایمان

مسوول علمی:دکتر سعیدی فر – متخصص زنان و زایمان

مسوول بخش : خانم مهرابيان – کارشناس مامایی

تعداد تخت : 8 تا اتاق LDR یک ریکاوری 8 تخته ، 1 اتاق پذیرش و معاینه 
تعداد پرسنل :20

تلفن داخلی :278-210

در این بخش زایمان طبیعی توسط ماما و پزشک متخصص زنان و زایمان انجام می گیرد . ادامه
 line_c11.jpg]
 

نام بخش :اورژانس 

مسوول علمی:دکتر عباس پویان – جراحی عمومی

مسوول بخش : عفت آفریدنده- کارشناس پرستاری

تعداد تخت : 12

تلفن : 255-256

بخش اورژانس بیمارستان یک اورژانس عمومی است و کلیه بیماران اورژانسی اعم از جراحی ، داخلی ،چشم و ... در بدو وردود به بیمارستان به این بخش مراجعه و پس از ویزیت توسط پزشک به بخش مورد نظر انتقال می یابد .ادامه

 line_c11.jpg]

نام بخش :اتاق عمل

مسوول علمی : دکتر  راه خدا کونجانی – متخصص بیهوشی

مسوول بخش : خانم سکندری – کارشناس اتاق عمل

تعداد تخت : 4
تعداد پرسنل :52

تلفن داخلی :267-290-289-320

اعمال جراحی از قبیل مغز و ستون فقرات ، انواع اعمال ارتوپدی ، چشم ، کلیه و مجاری ادراری، گوش و حلق و بینی ، زنان ، جراحی عمومی در اتاق عمل بیمارستان انجام می گیرد

 line_c11.jpg]
 

نام بخش : CCU

مسوول علمی بخش : دکتر شیرین سارجلو – متخصص قلب و عروق

مسوول بخش : خانم کمندی – کارشناس پرستاری

تعداد تخت : 8
تعداد پرسنل :14

تلفن : 232

بیماران قلبی و عروقی با تشخیص پزشک متخصص قلب و عروق جهت درمان های ویژه بستری می گردند . ادامه
 line_c11.jpg]
 

نام بخش : دیالیز

مسوول علمی بخش : دکتر  امیر نصرالله – متخصص داخلی

مسوول بخش : خانم فخار – کارشناس پرستاری

تعداد تخت: 11
تعداد پرسنل :10
تلفن بخش : 241

بیماران کلیوی در این بخش بستری و دیالیز می گردند. ادامه
 line_c11.jpg]

نام بخش : اتفاقات بستری

مسوول علمی بخش : دکترعباس پویان – متخصص جراحی عمومی

مسوول بخش : خانم عفت افریننده – کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل : 15

تعداد تخت : 24

تلفن : 304

بیماران پس از ویزیت توسط پزشک به منظور ادامه درمان و ویزیت پزشک متخصص به بخش اتفاقات بستری منتقل می گردند   
line_c11.jpg]
 
نام بخش : مراقبت ويژه نوزادان(NICU)
مسوول علمی:دکتر نادر شيباني – متخصص کودکان  
مسوول بخش : خانم موسوي- کارشناس پرستاری
 تعداد تخت : 6
تعداد پرسنل :8
تلفن داخلی :222
نوزادان نارس تا 30 روز با تشخیص پزشک متخصص اطفال در این بخش بستری و تحت درمان قرار می گیرند ادامه
 
نام بخش :  ICU داخلی 
مسوول علمی:دکتر علی محمدی – متخصص داخلی
مسوول بخش : خانم نسیمی- کارشناس پرستاری
تعداد تخت : 4
تعداد پرستاران :9
شماره مستقیم:4225011
تلفن داخلی :291
بیماران بستری در این بخش عمدتاً بیماران داخلی و نورولوژی بدحال می باشند . ادامه

 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-9 16:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ