به مناسبت هفته دولت از کارمندان نمونه  این مرکز با حضور ریاست و مدیریت و حراست محترم

تقدیر بعمل آمد. آقایان کریم
 نظری رییس امور مالی و مسعود ثابت نیا رییس امور اداری و خانم فرحناز نجفی پناه 

کارشناس پرستاری نمونه های این مرکز معرفی گردیدند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-25 8:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ