برگزاری غرفه زایمان طبیعی با حضور ریاست محترم شبکه و مدیریت و جمعی از مسئولین واحدها و مادران باردار،

در این گردهمایی از زحمات پرسنل زایشگاه وبخش زنان و متخصصین محترم زنان تقدیر بعمل آمد و آموزشهایی جهت ترویج زایمان طبیعی

و شیردهی داده شد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-17 12:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ