اسامی پزشکان شهرستان کازرون

پزشکان عمومی

ردیفنام پزشکتخصصشماره تماسآدرس
 1 دکتر حسین دلپذیر عمومی 2228125 کازرون - اول خیابان حضرتی
 2 دکتر علی پیرانعمومی 2229640 کازرون - خیابان امام خمینی 
 3دکتر محسن دبیری  عمومی 2220442کازرون -  روبروی جایگاه نمازجمعه
 4 دکتر اسماعیل جاویدی عمومی 2225154 کازرون - خیابان ابوذر
 5 دکتر محمد فرخ مهر عمومی 2210866 کازرون - خیابان حضرتی
 6 دکتر عبدالرسول داودی عمومی 2226999کازرون -  خیبان سلمان فارسی
 7 دکتر سعید سالاری عمومی 2228534 کازرون - خیابان شهدای شمالی
 8 دکتر عبدالرسول آهنجان عمومی 2221177 کازرون - خیابان شهدای جنوبی
 9 دکتر مسیح جمشیدی عمومی 2220314 کازرون - سه راه ابوذر
 10 دکتر مسیح قلندری عمومی 2228595 کازرون - خیابان سلمان
 11 دکتر علی اکبر رضاخواه عمومی 2222981 کازرون - خیابان سلمان
 12 دکتر محمدجواد روستا عمومی 2224109کازرون -  سه راه ابوذر
 13 دکتر جلیل پزشکی عمومی 2215543 کازرون - خیابان سلمان
 14 دکتر محمد انصاری عمومی 2221320 کازرون - خیابان سلمان
 15 دکتر زهرا عباسی عمومی 2222171کازرون -  سه راه ابوذر
 16 دکتر افسانه فرهادیان عمومی 2222686 کازرون - سه راه ابوذر
 17 دکتر لیلا حاتمی عمومی 2213776 کازرون - خیابان سلمان
 18 دکتر زهرا خیر عمومی 2225905کازرون -  خیابان سلمان
 19 دکتر خلیل پهلوانی عمومی 2210197 کازرون - خیابان شهدای جنوبی
20دکتر غلامحسین بهاری عمومی2226580کازرون - چهارراه ژاندارمری
21دکتر شکرالله رضازاده عمومی2223222-0722قائمیه
22دکتر نورمحمد پارسائی عمومی2223262-0722قائمیه
23دکتر امرالله محمدی عمومی2223105-0722قائمیه
24دکتر سیاوش گودرزی عمومی2223292-0722قائمیه
25محمدهادی ساسانی پور عمومی2222437-0722قائمیه
 26دکتر مختار جوکار عمومی2364025-0722بالاده
 27دکتر علی شیبانی عمومی2364452-0722 بالاده
 28دکتر حمیدرضا احمدی عمومی2363100-0722 بالاده
 29دکتر علی شیبانی عمومی2642602-0722کنارتخته
 30دکتر علی جوکار عمومی2642775-0722 کنارتخته
 31دکتر سیامک زارع عمومی2644177-0722 کنارتخته
32دکتر حسن عباس آقاییعمومی2623633-0722خشت
33دکتر عبدالحسن جوکارعمومی2623320-0722خشت


دندانپزشکان

ردیفنام پزشکتخصصشماره تماسآدرس
1دکتر محمد رصافیانیدندانپزشک2224524کازرون -  روبروی جایگاه نمازجمعه
 2 دکتر حسام الدین فخری دندانپزشک 2228119 کازرون - خیابان سلمان فارسی
 3 دکتر احمد خداپرست دندانپزشک 2223761 کازرون - خیابان سلمان فارسی
 4 دکتر حمیدرضا خرسند دندانپزشک 2229944 کازرون - خیابان سلمان فارسی
 5 دکتر عبدالصمد شفیعی دندانپزشک 2225001 کازرون - خیابان شهدای شمالی
 6 دکتر محسن مختاری دندانپزشک 2211858 کازرون - خیابان ابوذر
 7 دکتر غلامعلی زارع دندانپزشک 2229711 کازرون - خیابان سلمان فارسی
 8 دکتر امیررضا جعفری دندانپزشک 2222715 کازرون - خیابان شهدای جنوبی
 9 دکتر حمزه زارع دندانپزشک 2226750 کازرون - خیابان سلمان فارسی
 10 دکتر محسن خداپرست دندانپزشک 222862 کازرون - خیابان سلمان فارسی
 11 دکتر امیر عزمی دندانپزشک 2211294 کازرون - خیابان سلمان فارسی
 12 دکتر محمدرحیم اژدری دندانپزشک 2225636 کازرون - خیابان ابوذر
 13 دکتر حسین زارع دندانپزشک 2211315 کازرون - خیابان سلمان فارسی
 14 دکتر صمد دهقانی دندانپزشک 2216994 کازرون - خیابان سلمان فارسی
 15 دکتر حسن صحافی دندانپزشک 2217112 کازرون - خیابان سلمان فارسی
 16 دکتر مسعود مختاری دندانپزشک 2217590 کازرون - خیابان ابوذر
 17 دکتر مهدی خجسته دندانپزشک 2221609 کازرون - خیابان ابوذر
 18 دکتر هوشنگ نوذری دندانپزشک 2220802 کازرون - خیابان سلمان فارسی
 19 دکتر آرش آزادی دندانپزشک 2217181 کازرون - خیابان سلمان فارسی
 20 دکتر امیر حیدری دندانپزشک  کازرون - خیابان سلمان فارسی
21دکتر نوذر پارساییدندانپزشک2225788-0722قائمیه
22دکتر محمدامین کرمیدندانپزشک2210495-0722قائمیه
23دکتر کاوه غفارزاددندانپزشک خشت


متخصصین

ردیفنام پزشکتخصصشماره تماسآدرس
1دکتر مسعود کراییپوست2228895کازرون - خیابان سلمان فارسی
 2دکتر بیژن شجاعیانگوش، حلق ، بینی2221600 کازرون - خیابان سلمان فارسی
 3دکتر ابوالفضل بیگدلی ارتوپد 2220357 کازرون - خیابان باهنر -روبروی بیمارستان
 دکتر هوشنگ رنجبر قراچهارتوپد2220884کازرون - خیابان باهنر
 5دکتر مهرداد جنتی روانشناس 2222109  کازرون - خیابان سلمان فارسی
 6دکتر حسن عباسیان اطفال 2229641  کازرون - خیابان سلمان فارسی
دکتر زهرا خرسنداطفال2229087  کازرون - خیابان سلمان فارسی
 8دکتر مهدی راسخاطفال2222211  کازرون - خیابان سلمان فارسی
 9دکتر حیدر ایزد گشت کلیه و مجاری ادرار 2227333  کازرون - خیابان سلمان فارسی
10دکتر حسین دامنگیر فوق تخصص گوارش و کبد 2218575  کازرون - خیابان سلمان فارسی
11دکتر آمنه معزی داخلی 2224092  کازرون - خیابان سلمان فارسی
 12دکتر عبدالرضا کریمیداخلی2217021  کازرون - خیابان سلمان فارسی
 13 دکتر محمدرضا تعصبداخلی2229493  کازرون - خیابان سلمان فارسی
14دکتر خاطره  سپرهم قلب 2217012  کازرون - خیابان سلمان فارسی
15 دکتر شیرین سارجلوقلب2229966  کازرون - خیابان سلمان فارسی
 16دکتر فرج الله نوری چشم 2229695  کازرون - خیابان سلمان فارسی
17دکتر سیمین خیر زنان 2210727  کازرون - خیابان سلمان فارسی
 18دکتر مرضیه دهقانی زنان 2229933  کازرون - خیابان سلمان فارسی
 19 دکتر مختارشاهیزنان2217025  کازرون - خیابان سلمان فارسی
20 دکتر افسانه غریب زادهزنان2229333  کازرون - خیابان سلمان فارسی
21 دکتر زهرا صادقیزنان2217026  کازرون - خیابان سلمان فارسی
22دکتر محمدحسن کامیاب رادیولوژیست 2222632  کازرون - خیابان سلمان فارسی
23دکتر سپیده ابوالحسن زادهرادیولوژیست2211330  کازرون - خیابان سلمان فارسی
24دکتر محمد حسن میکائیلی نورولوژیست 2227172  کازرون - خیابان سلمان فارسی
25 دکتر عباس پویان جراحی عمومی 2221521  کازرون - خیابان سلمان فارسی
26 دکتر حمیدرضا قائدی عفونی 2217013  کازرون - خیابان سلمان فارسی
27 دکتر عزیز رحیمی جراح مغز و اعصاب 2225556 کازرون - خیابان طالقانی - روبروی شبکه بهداشت
28دکتر بهزاد محجمدیپاتولوژیست2226776کازرون - خیابان ابوذر
29 دکتر محمد روانشادنیاپاتولوژیست2217011  کازرون - خیابان سلمان فارسی
30 دکتر علی اصغر موسویبیهوشی2214472 
31 دکتر سید عبدالصمد شفیعیبیهوشی2214472 
32 دکتر راهخدا کوهنجانیبیهوشی2214472 
33دکتر محمد شریعتپاتولوژیست2227700-0722قائمیه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-5-5 12:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ