آموزش ضمن خدمت کارکنان


آموزش ضمن خدمت از لحاظ سازمانی به آن آموزشی گفته می‌شود که پس از استخدام فرد درسازمان صورت می‌گیرد و هدف از آن آماده‌سازی افراد برای اجرای

بهتر مسئولیت‌هایشان و بهبود توانایی‌ها و مهارت‌های آنان است.

آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود نظامدار و پیوستهٔ استخدام‌شدگان از نظر دانش، مهارت‌ها و رفتارهایی که به رفاه آنان و سازمان محل خدمتشان کمک

می‌کند. به این ترتیب هدف از آموزش ضمن خدمت، ایجاد توانایی بیشتر تولید، افزایش کارایی در شغل کنونی و کسب شرایط بهتر برای دست یافتن به مقامات

بالاتر می‌تواند باشد.

از این تعاریف می‌توان نتیجه گرفت که آموزش ضمن خدمت به آن نوع آموزش اطلاق می‌شود که:

پس از استخدام فرد در مؤسسه یا سازمان صورت می‌پذیرد.

هدف و منظور از این آموزش، آماده‌سازی افراد برای اجرای بهینهٔ وظایف و مسئولیت‌های کاری است.

این نوع آموزش‌ها عمدتاً در سه محور اساسی «توسعهٔ دانش، بهبود مهارتها و ایجاد یا تغییر نگرش‌ها» ارائه می‌شود.

جهتگیری اصلی این آموزشها، کارها یا وظایف مورد تصدی است.نام و نام خانوادگی مسئول آموزش:
 
سرکار خانم مرضیه یزدانی


 
تماس با ما

2219805

2227080-3  داخلی 212


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-12-12 11:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ